Bize Ulaşın

MiniLab ile Kıyaslandığında ilk yatırım maliyeti nedir?
   Dijital baskı makinelerinin ilk yatırım maliyeti MiniLab'lara oranla çok daha düşük ve amortisman süreleri daha kısadır. Örneğin en düşük fiyatlı bir Dijital MiniLab ile kıyaslandığında Dijital baskı makinesi 30'da bir oranında daha ucuzdur.

Fotoğraf baskı birim maliyetleri nedir?
   "DYE SUB" kağıt birim maliyeti şu anda MiniLab hariç tüm baskı sistemlerinden en az %80 daha ekonomik birim maliyeti sunmaktadır. MiniLab ile de kıyaslayacak olursak 10x15 ebadında bir fotoğrafın SONY'de maliyeti 0,25 YKR  dur, minilabın yatırım maliyeti kıyaslandığında çok çok daha ekonomik,hızlı ve kazançlıdır.
Gün geçtikçe aralarındaki baskı birim maliyeti daha da azalmaktadır.

Baskı Süreleri ve Kapasiteleri nedir?
10x15 Fotoğrafta Saatte 600 Adet
13x18 Fotoğrafta Saatte 420 Adet
15x21 Fotoğrafta Saatte 240 Adet

MiniLab'ın sağladığı baskı adetleri sağlanabilir mi?
   MiniLab daha hızlı olmasına rağmen çok yoğun baskının olduğu yerler için fizibıldır. Ancak günlük baskı adedinin 5000'i geçmediği yerlerde dijital baskı makineleri çok daha mantıklı ve fizibıl bir çözümdür. Örneğin tek bir dijital baskı makinesi 10 saatte 6.000 baskı yapabilir.
Dolayısıyla günlük 5000 adet baskıyı çok rahatlıkla 1 adet dijital baskı makinesi sağlayabilir.

Dijital Kağıt ile Normal Fotoğraf Kağıdı arasındaki fark nedir?
   Dijital baskı kağıtları normal fotoğraf kağıdıyla kıyaslandığında anı renk kalitesine sahip olmakla birlikte, Güneş, Yağmur vs. gibi dış etkenlere karşı daha dayanıklıdırlar. Normal Fotoğraf kağıdı zamanla solma, renk kaybı vs. deformasyonlarla karşılaşsa da, "DYE SUB" kağıtlar 100 yıl gibi uzun süreler boyunca herhangi bir deformasyona uğramazlar. Ayrıca SONY'nin geliştirdiği aynı kağıda MAT BASKI Teknolojisi henüz minilablarda geliştirilmemiştir

 

BİLGİLER

 

DYE SUBLIMATION Dijital Baskı Teknolojisi

   Dijital fotoğraf teknolojisine koşut olarak gelişen dijital baskı teknolojisi, fotoğraf baskısını kimyasallara dayalı, baskı sürelerinin uzun olduğu komplike bir işlem olmaktan çıkarmıştır.

   Minilab'ların hakim olduğu eski sistem terk edilerek, son kullanıcının tercih ettiği pozların basıldığı, seçici baskı denilen sisteme geçilmiştir. Böylece daha önce bir rulo içinde bulunan tüm pozların basıldığı Minilab'lar yerini şimdilerde çok daha hızlı baskı yapılan ve ön yatırım maliyeti çok daha düşük olan dijital baskı makinelerine terk etmektedirler.

   Yüksek kalitede baskı yapan "DYE SUBLIMATION" dijital baskı makinaları, fotoğraf renklendirmede, mürekkep ya da toner yerine katı boya partikülerleri katı halden,sıvı hale geçmeden direkt olarak gaz haline dönüşmektedirler.

   "DYE SUB" dijital baskı makinalarında, boya maddesi transfer ribonlarında bulunmaktadır. Transfer ribonu üzerinde CYAN, MAGENTA, YELLOW ve LAMINATION  boya katmanlarını barındırır. Bu tür baskı makinalarında "DYE SUB PAPER" adıyla anılan ve termal kafa tarafından yüksek ısıyla buharlaştırılan renkleri emme özelliğine sahip kağıt kullanılmaktadır.

   Termal kafa üzerinde yüksek ısı barındıran elemanlar bulunur. Ribondan transfer edilen katı boya partikülerleri, termal kafa tarafından ani bir ısınmayla gaz haline dönüştürülürler. Renklerden oluşan bu gaz fotoğraf kağıdı üzerine yayılarak fotoğrafı oluşturur. SONY dijital baskı makinalarında kullanılan yüksek baskı teknolojisi "DYE SUBLIMATION" teknolojisinin en gelişmiş halidir ve 334 dpi gibi yüksek bir çözünürlüğe sahiptir.

   "DYE SUBLIMATION" teknolojisi kullanılan SONY Dijital Baskı Makinaları, yüksek kalitede resimler verirler ve hızlı baskı yaparlar. Örneğin 10x15 boyutlarında resim verme kapasitesi saatte 600 adettir.
13x18 boyutlarında resim verme kapasitesi saatte 420 adettir. 15x21 boyutlarında resim verme kapasitesi saatte 240 adettir.
 
 

Sony Kodak HiTi Yetkili Satıcısı Powered by PAKO ENERJİ SİS. ve İNŞ SAN TİC LTD ŞTİ
Toplam Ziyaretçi Sayısı: 2409814
Yer Sağlayıcı : Neticaret e-ticaret